Účetnictví Věra a Veronika Ruzhovy Český Krumlov
                                                                                    
 
 
                                                    › vedení účetnictví přímo u Vás ve firmě, bez potřeby investice do hard/softwarového vybavení ‹
 
 
 
 


Vedení daňové evidence
› třídění, označení a založení účetních dokladů
› účtování dokladů v souladu s platnými předpisy
› tvorba interních dokladů
› vedení peněžního deníku
› vedení pomocných knih: 
   - kniha přijatých či vydaných faktur, evidence
     drobného majetku, evidence majetku, leasingové
     karty apod.
› evidence DPH a vyhotovení daňového přiznání k DPH
  (pro plátce DPH)
› vedení skladové evidence
› fakturace
› zpracování přiznání dani z příjmů a přehledů pro OSSZ 
  a zdravotní pojišťovny
› silniční daň
› výpočet odpisů
› vypracování přehledu platební morálky (frekvence
  podle dohody)
› vyhotovení upomínek
› zaúčtování zápočtů
› poskytování součinnosti při kontrolách u FÚ


Ceny za služby budou sděleny při osobním jednání.


 

 

 
  Copyright © Účetnictví Ruzhová, WWW design XHTML & CSS: Lucie Roubínová