Účetnictví Věra a Veronika Ruzhovy Český Krumlov
                                                                                  
 
 
                                                    › vedení účetnictví přímo u Vás ve firmě, bez potřeby investice do hard/softwarového vybavení ‹
 
 
 
 


Vedení podvojného účetnictví
› třídění, označení a založení účetních dokladů
› účtování dokladů v souladu s platnými předpisy
› tvorba interních dokladů
› vedení účetního deníku a hlavní knihy
› vedení pomocných knih:
  - kniha přijatých a vydaných faktur
  - evidence majetku
  - leasingové karty apod.
› vedení skladové evidence
› silniční daň
› evidence DPH a vyhotovení daňového přiznání k DPH
  (pro plátce DPH)
› po zkončení účetního období:
  - zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku
                       a ztráty, příloha)
  - žádost o založení účetních výkazů pro soud
   (písemně i na CD)
› zpracování přiznání k dani z příjmů
› vypracování přehledu platební morálky (frekvence
  podle dohody)
› vyhotovení upomínek
› zaúčtování zápočtů
› podle potřeby klienta zhotovení účetních výkazů
 v německém a anglickém jazyce
› poskytování součinnosti při kontrolách u FÚ


Ceny za služby budou sděleny při osobním jednání.

 

 

 


   

 
  Copyright © Účetnictví Ruzhová, WWW design XHTML & CSS: Lucie Roubínová